Thủ tục thành lập công ty lữ hành

Ngành du lịch là một trong những lĩnh vực đầu tư tiềm năng của Việt Nam. Thậm chí trong tương lai, với những người có ý định đầu tư vào lĩnh vực này, các thủ tục pháp lý cần thực hiện trước khi chính thức kinh doanh là Thủ tục thành lập công ty lữ hành.  Công ty TNHH Legal ANT thì có nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch, bao gồm các loại hình, lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, phát triển khu du lịch, điểm du lịch.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Legal ANT

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp,

– Dự thảo điều lệ doanh nghiệp,

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần,

– Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần,

–  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên hoặc cổ đông là tổ chức,

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của đại diện theo pháp luật của tổ chức đó,

– Giấy ủy quyền cho Công ty Legal ANT thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty lữ hành chất lượng cao tại Mỹ Đình

 

Thủ tục thành lập công ty lữ hành tại Legal ANT

>>Thành lập công ty dịch vụ vận tải

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

– Có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– chương trình du lịch cho du khách quốc tế theo phạm vi hoạt động của doanh nghiệp,

– Người điều hành phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ít nhất 04 năm,

– Ít nhất 03 hướng dẫn viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

– Có tiền ký quỹ.

>>Chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Mức tiền quý quỹ

– Kinh doanh lữ hành với khách du lịch vào Việt Nam: 200.000.000 đồng;

– Kinh doanh lữ hành với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 450.000.000 đồng.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế,

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>>Thành lập công ty khai thác khoáng sản