Thành lập công ty khai thác khoáng sản

Khoáng sản là một nguồn tài nguyên có hạn, do đó, mà việc khai thác, sử dụng phải đảm bảo cho việc tái tạo đối với một số nguồn tài nguyên. Hoạt động khai thác khoáng sản cần được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để có thể đồng thời phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Việc khai thác khoáng sản hiện nay, nhờ công nghệ khoa học nên có thể khai thác dễ dàng hơn. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều các công ty muốn kinh doanh về khai thác khoáng sản nhưng lại không biết về thủ tục để thành lập công ty khai thác khoáng sản như thế nào? Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0962 816 955 để được tư vấn miễn phí!

>> Gợi ý thành lập công ty du lịch

Hồ sơ để đăng ký thành lập công ty khai thác khoáng sản 

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

– Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

– Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật này.

Thành lập công ty khai thác khoáng sản uy tín toàn quốc tại Legal ANT

Thành lập công ty khai thác khoáng sản uy tín toàn quốc tại Legal ANT

>>Thành lập công ty bán đấu giá

Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty

– Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

– Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây: Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

– Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

– Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

>> Thành lập công ty kiều hối

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được quy định như sau:

– Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ để thành lập công ty khai thác khoáng sản.

– Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

– Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép.

>> Báo giá visa