Nên thành lập công ty gì?

Bạn đang có ý tưởng kinh doanh và đang muốn thành lập công ty riêng cho mình? Vậy, nên thành lập công ty gì? Bạn nên thành lập công ty cổ phần hay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn? Để trả lời câu hỏi đó của bạn, Legal ANT chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giá rẻ uy tín tại Hà Nội. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0962 816 955 để được tư vấn miễn phí tại Legal ANT.

Giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty mà trong đó các thành viên cùng góp vốn cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình góp vào công ty.

Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn

– Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp, nhưng không quá 50 thành viên.

– Khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thì phần góp vốn của mọi thành viên dưới bất kỳ hình thức nào đều phải đóng đủ ngay sau khi thành lập công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu ra ngoài công chúng để huy động vốn.

Bạn đang muốn thành lập công ty mà chưa biết nên thành lập công ty gì?

Bạn đang muốn thành lập công ty mà chưa biết nên thành lập công ty gì?

Xem thêm>> dịch vụ của Legal ANT

Giới thiệu chung về Công ty cổ phần

– Số thành viên cổ đông là ít nhất là ba.

– Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được thể hiện dưới hình thức chứng khoán là cổ phiếu. Người có cổ phiếu gọi là cổ đông tức là thành viên công ty.

– Khi thành lập các sáng lập viên, số còn lại họ có thể công khai gọi vốn từ những người khác.

– Khả năng chuyển nhượng vốn của các cổ đông dễ dàng. Họ có thể bán cổ phiếu của mình một cách tự do.

– Công ty cổ phần thường có đông thành viên vì nó được phát hành cổ phiếu, ai mua cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông.

Tổ chức quản lý công ty cổ phần

– Công ty cổ phần là loại công ty thông thường có rất nhiều thành viên và việc tổ chức quản lý rất phức tạp, do đó phải có một cơ chế quản lý chặt chẽ.

– Việc quản lý điều hành công ty cổ phần được đặt dưới quyền của các cơ quan:

  • Đại hội đồng cổ đông.
  • Hội đồng quản trị.
  • Ban kiểm soát.
  • Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm>> bản quyền tác giả