Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Khi thành lập một doanh nghiệp thì để doanh nghiệp khi được thành lập sẽ phát triển và hoạt động kinh doanh có lợi nhuận thì cần phải có nguồn vốn đầu tư vào kinh doanh. Vậy một câu hỏi đặt ra là thành lập công ty cần bao nhiêu vốn? Legal ANT sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề này.

Xem thêm: Dịch vụ mở công ty

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn?

Vốn để thành lập công ty cần bao nhiêu là do chủ doanh nghiệp cần xác định loại hình phù hợp nhất cho nhu cầu hoạt động, nhu cầu mở rộng của công ty cũng như loại hình doanh nghiệp và các yếu tố khác. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ thì doanh nghiệp có thể thông báo đến Sở Kế hoạch đầu tư để thay đổi vốn đã đăng ký.

Hỏi đáp: Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Vốn của doanh nghiệp được pháp luập quy định rõ ràng cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh trong Luật doanh nghiệp. Theo đó vốn thành lập doanh nghiệp gồm bốn loại vốn cơ bản đó là vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ và vốn góp của tổ chức cá nhân nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi – những chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm để được tư vấn thêm chi tiết về thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn.

Nếu có thắc mắc cần tư vấn về thành lập công ty cần bao nhiêu vốn hoặc thay đổi vốn điều lệ hoặc tỷ lệ vốn góp, doanh nghiệp đừng ngần ngại hãy gọi điện đến Legal ANT để được chuyên viên tư vấn rõ hơn nhé.

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện